Get Adobe Flash player

ระบบบริการข้อมูล

  

 

 

 

ประกาศด่วน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

 

 

 

โครงการอาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ๒๕๕๙(เทศกาลสงกรานต์) 
 โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ(ระบบดิจิตอลทีวี)
โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ๒๕๕๙ 
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙) 
รดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ 
 

พิธีวางศิลาฤกษ์

พิธีมอบประกาศนียะบัตร"ผู้สำเร็จการศึกษา"ประจำปีการศึกษา2558

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"ระดับชาติ"

เข้าค่ายพักแรมประดับแถบ ๓  สี ลูกเสือวิสามัญ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

โครงการ Open House ประจำปีการศึกษา2559

ผู้บริหาร

นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ

รักษาการผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

และฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวกรรณิการ์  โมลาขาว

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ให้คะแนนความพึงพอใจ

ดีมาก - 25%
ดี - 25%
ปานกลาง - 25%
พอใช้ - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 24 Dec 2014 - 00:00

เผยแพร่เอกสาร(SAR)

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th