Get Adobe Flash player

ระบบบริการข้อมูล

  

 

 

 

ประกาศด่วน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  

 

 

 

โครงการวันปลูกต้นไม้ชาติ ของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ประจำปีการศึกษา2560

 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษา ประชุมผู้ปกครอง
และพัฒนาศักยภาพนักเรียน
นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โครงการอาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย๒๕๖๐
(เทศกาลสงกรานต์)

พิธีมอบใบประการศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 3 มีนาคม 2560
ณ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
นำโดย ท่าน ผอ.วาทิช ผ่านสำแดง และทีมงานท่านผู้บริหาร บริจาคโลหิตให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

ณ ที่ว่าการอำเภอคำม่วง
ในวันที่ 9 กุภาพันธ์ 2560

ผู้บริหาร

นายวาทิช ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

นายบรรดล ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ให้คะแนนความพึงพอใจ

ดีมาก - 25%
ดี - 25%
ปานกลาง - 25%
พอใช้ - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 24 Dec 2014 - 00:00

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเ อคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th