Get Adobe Flash player

ระบบบริการข้อมูล

  

 

 

 

ประกาศด่วน

ผู้บริหาร

นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ

รักษาการผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

และฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวกรรณิการ์  โมราขาว

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ให้คะแนนความพึงพอใจ

ดีมาก - 25%
ดี - 25%
ปานกลาง - 25%
พอใช้ - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 24 Dec 2014 - 00:00

เผยแพร่เอกสาร(SAR)

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th