Get Adobe Flash player

Articles

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการดำเนินการ โครงการธนาคารโรงเรียน

ระหว่างธนาคารออมสิน กับ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

26 กรกฎาคม 2560

ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

IMG_7306 - Copy.JPGIMG_7266.JPGIMG_7360.JPGIMG_7238.JPGIMG_7232.JPGIMG_7329.JPGIMG_7346.JPGIMG_7277.JPGIMG_7195.JPGIMG_7146.JPG