Get Adobe Flash player

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

นางสุภาพร  วงษ์จรัส

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสุพรรณี  แสนขาว

ครูพิเศษ

นางสาวฐานกูล  วารีขันธ์

พนักงานราชการ

นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

ครูพิเศษ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th