แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

เชื่อมโลหะ

 

 

นายสมัย  บุตตะกะ

หัวหน้าแผนกเชื่อมโลหะ